Tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Seinäjoen RC-AirClub ry, yhdistysrekisterinumero 158.651

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tomi Kohtanen puh: 040-5122586 email: tomi.kohtanen [at] gmail.com

3. Rekisterin nimi
Seinäjoen RC-AirClub ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja siihen liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Mahdollinen luottamushenkilöasema yhdistyksessä
Ikäluokka (yli tai alle 18v)
Huoltajan nimi alle 18-vuotiailta
Suomen Ilmailuliiton jäsenyyteen ja kilpailutoimintaan liittyvät tiedot
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteri koostetaan jäsenten ilmoituksista ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilön tietoja voidaan luovuttaa aktiiviseen jäsenyyteen liittyen Suomen Ilmailuliitolle sekä tapahtumaosallistumisien yhteydessä tapahtuman järjestäjille (osallistujien nimilistat) ja mahdollisille majoituspalveluiden tarjoajille heidän tarjoamiensa palveluiden hankkimiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai jäsenyyden päättymisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.